Vēlies pateikt deputātiem ko Tu domā?

Mēs katru nedēļu publicējam aktuālos jautājumus, par ko Saeimas deputāti gatavojas balsot šajā nedēļā.
Reizi nedēļā ienāc ParVaiPret.lv un nobalso, lai deputāti redz, ko sabiedrība domā!

Vai Latvijā jāsniedz valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušiem patvēruma meklētājiem?

Latvija
14.09.2021. 185 balsis 1. lasījums

Sabiedrība

Gaidām Saeimas balsojumu

Saeima 1.lasījumā vērtēs grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ar kuriem tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem plānots piešķirt arī vardarbībā cietušajiem, kas Latvijā uzturas kā patvēruma meklētāji.
Ārkārtējās situācijas laikā ticis konstatēts, ka var izveidoties situācijas, kad noteiktas personu grupas, kurām nav iespēju pašām finansēt pakalpojumus, nevar saņemt valsts atbalstu vardarbībā cietušajiem, kaut arī ir konstatēta tāda nepieciešamība. Situācija tikusi risināta ar ārkārtējo situāciju regulējošām normām, bet tagad nolemts mainīt likumu.
Saskaņā ar "Resursu centra "Marta"" sniegtajām ziņām, vidēji gadā tajā vēršas ap 10 vardarbībā cietušo, kuriem nav tiesības saņemt valsts finansētu pakalpojumu. Lielākajā daļā gadījumu vardarbības veicējs bijis cietušās vīrs, ģimenē ir bērni un upuri ir sociāli izolēti, ar ierobežotām iespējām saņemt palīdzību.

ParVaiPret.lv līdzfinansē ESF projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai“, projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001

Ieguldījums tavā nākotnē